فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کُزِلِی
محل رواج: شریف دانشکده کامپیوتر

 
۸
بالا
۷
پایین
نوعی صوت که در هنگام شادی و شعف از خود بصدا در می آورند
اما در هر محتوا می تواند مفهوم متفاوتی داشته باشد و به طور کلی همانند سایر هم خانواده هایش نظیر کزمی، کزنی و کزّمونا بسته به نوع کاربرد معنا و مفهوم متفاوتی را منتقل میکند
کزلی اوردیم دخترتون و بردیم

- چطوری ؟
- کزلــــــــــــــــی ...
واژه های مرتبط: کزمی کزنی کزّمونا
نویسنده: بلراگ
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!