فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تنگه
محل رواج: دانشگاه شریف

 
۱۳
بالا
۱
پایین
نام منطقه انتهایی راهروی بین ابنس (ساختمان ابن سینا) و ساختمان بوفه، که به علت شلوغی و همچنین استقرار نیمکت ها در انتهای آن، همیشه شاهد رسوب ملت در آن ناحیه هستیم.
-کجایی؟
+جلو بوفه
-سمت سلف؟
+نه، جلو تنگه
واژه های مرتبط: الف صفر ابنس شریف ابن سینا
نویسنده: بیکار
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!