فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ترم بوقی
محل رواج: همه دانشگاه ها

 
۱۳
بالا
۱
پایین
دانش آموزی که تازه وارد دانشگاه شده
هنوز در جو و حال و هوای دبیرستان بسر میبرد
رفتارهای ناهنجار زیادی دارد
ادعایش از ترم هشتی ها بیشتر است
هیچ پخی هم نیست
کارت دانشجویی اش هم هنوز صادر نشده است
شماره کلاس ها و محل اونا را هم بلد نیست
همیشه هم گیج میزنه
رامین این یارو چرا این جوریه؟ میشناسیش؟
نه بابا ترم بوقی هست . چه توقعی ازش داری .
واژه های مرتبط: ستم شلخته
نویسنده: سلمان تاکسی
۱۷ فروردین ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!