فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

غیرت

 
۵
بالا
۰
پایین
تنفر طبیعی انسان از مشارکت دیگران در چیزی که محبوب او است
وجود این صفت باعث آن می شود که آدمی از آنچه که دوست می دارد و یا وظیفه محافظت از آن بدو سپرده شده است، نگاهبانی نماید مانند همسر -مادر- اعتقادات
واژه های مرتبط: ناموس
نویسنده: راحت
۹ اسفند ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!