فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مالیدی به گوشکوب
محل رواج: تهران

 
۸
بالا
۳
پایین
بر گرفته شدن از « مالیدی» است که عموما برای نامید کردن فردی که به کاری بزرگ دست میزند استفاده میشود. این عبارت کاربرد کرکری خوانی هم دارد.
اولی: پرسپولیس امسال ششتایی تون میکنه!
دومی: پرسپولیس با اون خط حمله اشکولش مالیده به گوشکوب.
نویسنده: دمول
۲۰ بهمن ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!