فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مشاور مدیر عامل
محل رواج: سازمان ها

 
۱۳
بالا
۰
پایین
یک سمت سازمانی است. افرادی به این سمت نائل می شوند که پس از این شاخه به اون شاخه های گوناگون و ناموفق، مدیر عامل به این نتیجه می رسد که او به درد هیچ کار اجرایی نمی خورد. بنابراین به او سمت مشاور مدیر عامل می دهد که دست از خرابکاری و مزاحمت برای دیگر افراد سازمان بردارد.
از شاخصه های این افراد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بی عرضه
پر ادعا
حراف
دائماً توفان فکری
همه کاره و هیچ کاره
تجربیات ناموفق زیاد
تجربه خرابکاری در سازمان های زیاد
هیشکی هیچی نمی فهمه جز من
متوهم
دست به هر کاری مزند، شکست می خورد
برای اثبات سوادش، از کلمه های بی ربط خارجی استفاده می کند
در کار همه دخالت میکند
در سازمان به دنبال کار برای خود می گردد
مشاور مدیر عامل: ما باید در این Aria از Asset های سازمان محافظت کنیم
حضار: در حال کف کردن
واژه های مرتبط: مشاور
نویسنده: تئوریک
۲۰ بهمن ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!