فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سندرم یخچال

 
۹
بالا
۲
پایین
علایم نوعی مریضی است که در آن جوان از صب تا شب با فرکانس 10بار در ساعت، در یخچال را باز کرده، درون آن را نگاه می کند و بدون برداشتن چیزی، دوباره می بندد
- نمودی اون یخچال رو!! کم بازو بسته ش کن!
- دست خودم نیس. انگار سندروم یخچال گرفتم!

- بچه مگه سندروم یخچال گرفتی که هی میای درش رو باز می کنی؟
نویسنده: مِهدی
۱۶ بهمن ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!