فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کون پشم

 
۱۸
بالا
۵
پایین
صفتی که بین دوستان کاربرد دارد.
در زمان شادی و غم، عصبانیت و بی حوصلگی، یکدیگر را کون پشم صدا می کنند.
_خیلی گشنمه، کون پشم پاشو بریم، بوفه یه چیز بخوریم.
_مردیکه کون پشم دوساعته منتظرتم ، کجایی پس.
واژه های مرتبط: کون پشم
نویسنده: reza
۲۸ دی ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!