فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خایه باقر
محل رواج: مناطق بی خیالی

 
۲۳
بالا
۴
پایین
1-دلیل بی بدیلی جهت فعلی که منطق مشخصی را دنبال نمی کند.
عموما در پاسخ چرا این کار رو کردی بکار می رود.
2-برای نشان دادن نداری. نداشتن چیزی که طلب می شود.
(1)
-چرا آس دل رو نزدی اصغر؟
اصغر: واسه خایه باقر.

(2)
-چرا نمی برری گیشنیزو اصغر؟
اصغر: با چی؟ با خایه باقر ببرم؟
واژه های مرتبط: محض اِرا سیبیل چنگیز
۲۵ دی ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!