فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کروز

 
۵
بالا
۴
پایین
موشک، بمب، موشکی که در حملۀ نظامی برای کشتن نیروهای جبهۀ روبرو به کار می رود.
کروزهای روسیه بیش از 2000کیلومتر برد دارند.
واژه های مرتبط: بمب موشک
نویسنده: پسر آریایی
۱۴ دی ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!