فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تخم سگ

 
۱۴
بالا
۸
پایین
فحش و کلمه رکیکیست که در شهر داده می شود، البته در بعضی ادبیاتهای دوستانه شهری دشنام محسوب نشده و برای خطاب قرار دادن مخاطب بکار می رود.
تخم سگ بیا این کدوم گور بودی تاحالا؟
واژه های مرتبط: پدر سگ
نویسنده: سینابینا
۹ دی ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!