فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جمعت کن بابا
محل رواج: دانشگاه

 
۹
بالا
۲
پایین
حرف نزن
برو پی کارت
در این اندازه ها نیستی
-بچه ها امشب بریم قلیون؟
- برو جمعت کن بابا


- من به استاد میگم امتحان بگیره
- برو جمعت کن ریدی نفهمیدی
واژه های مرتبط: برو بابا
نویسنده: آندرومدا
۲۴ آذر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!