فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خر داف کن

واژه روز در۲۸ آذر ۱۳۹۲

 
۴۵
بالا
۶
پایین
بوت! چکمه ی بلند
از اونایی که اگه خر هم پاش کنه داف میشه:دال
عجب خر داف کن خوشگلی پاشه!

دختره دهنش بو شیر میده خر داف کن پوشیده
واژه های مرتبط: داف بوت چکمه
نویسنده: آندرومدا
۲۴ آذر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!