فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کودن

 
۵
بالا
۳
پایین
کودن به افرادی اطلاق می شود که نه فهم دارند و نه دست و پا
کودن را میتوان مترادف پلشت دانست
کودن هم میتواند اسم باشد هم صفت
وهب : چرا ثبتنام نکردی ؟
محمد : نتونستم، شرمنده
وهب : از بس کودنی !
فردای آن روز
وهب : کودن پاشو درستو بخون
محمد : چشم.

اکبر: جابر میتونه توی مسابقه اول شه ؟
قاسم : نه بابا، اون کودن رو چه به این حرفا !
واژه های مرتبط: پلشت دستوپاچلفتی
نویسنده: Mohamad
۲۳ آذر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!