فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شاسگول

 
۵
بالا
۰
پایین
اوشکول.کسی که از مرحله پرت است.سر به هوا از نوع خراب.
-می گم امتحان چه ساعتیه امروز؟
-شاسکول دیروز بود امتحان کجا سیر می کنی تو؟
واژه های مرتبط: گاگول اوشکول
نویسنده: شاگار
۱۷ آذر ۱۳۹۱
شاسگول

 
۲
بالا
۳
پایین
به کسی میگویند که در تمام کارهایش اشتباه میکند به قول معروف تند تند سوتی میدهد
طرف مثل شاسکولا راه میره
واژه های مرتبط: اسکل منگول امل خرپلاستیکی
نویسنده: مانی نیکی
۱۷ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!