فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

محسن

 
۹
بالا
۹
پایین
بهترین اسمی که پدر ومادر می توانند برای پسر خود انتخاب کنند

از اسما الهی به معنای نیکوکار ، کسی که کار نیک انجام میدهد

جزو 50 اسم برتر از دید آماری ثبت احوال

معمولا افرادی که نامشان محسن است افرادی به غایت مهربان ، نیکوکار ، دلرحم و فداکار و هر صفت خوب دیگری که فکرش را بکنی در خود دارند .

همچنین بسامد صوتی زیبایی هم دارد
محسن حیدری
واژه های مرتبط: محسن نیکوکار
نویسنده: ماتشکه
۱۱ آذر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!