فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خواب خوردن
محل رواج: علّامه حلی 1 تهران

 
۲
بالا
۸
پایین
اگر کسی چیز تعجب آور و غلط و شاخداری بگوید و از عمد هم نباشد در جواب از "خواب خوردی" استفاده می شود.
- امروز رئیس می شه 28 سالش.
-خواب خوردی. رئیس حداقل 50 سالش هست!
واژه های مرتبط: اشتباه کردی چی؟
نویسنده: سلطان محمد
۲۲ آبان ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!