فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تو مونی
محل رواج: مرودشت

 
۲
بالا
۰
پایین
یعنی با گفتنه این حرف به طرفه مقابل که ادعاش میشه گفته میشه.
مثلا قیطاس به جان افروز میگه: امو میزنم ا خدا ردت میکنما جان افروز هم به قیطاس میگه امو اصن تو منی، تو من اصن تو من.
واژه های مرتبط: زرنگی مثه خودوم
نویسنده: بچه شهرستان
۲۰ آبان ۱۳۹۱
تو مونی
محل رواج: مرودشت-فارس

 
۳
بالا
۳
پایین
به کسی که خیلی ادعاش بشه درجوابه ادعاش گفته میشه که با گفتنه این حرف طرف کم میاره!!! این کلمه مخصوصه بروبچه هایه خیابونه 60 متری هس.
قیطاس به عزیز خدابیامرز میگه میزنمت ا خدا ردت میکنم، عزیز هم میگه اصن تو مونی اصن تو مو، یعنی تو من!!!
واژه های مرتبط: زرنگ
۲۰ آبان ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!