فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لاب زدن
محل رواج: بابل

 
۱۰
بالا
۶
پایین
واژه ای که حداکثر پارگی ایجاد شده در فرد را بیان میکند به گونه ای که حتی با تیغ جراحی هم نمیش این پارگی را ایجاد کرد.
محسن دیروز رضا را لاب زد
واژه های مرتبط: پارگی چاک کشیدن جر رفتن
نویسنده: gheddis
۱۳ آبان ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!