فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مایماخ
محل رواج: آذری ها

 
۱۲
بالا
۱
پایین
خل و خنگ/حواس پرت
مایماخ اونا زنگ ورماخدان اشتباهی منه زنگ وربسان
واژه های مرتبط: مشنگ
نویسنده: بهمن خان
۲۱ آذر ۱۳۹۱
مایماخ
محل رواج: تبریز

 
۹
بالا
۴
پایین
همون اسکل
طرف مایماخه هیچی حالیش نیس
واژه های مرتبط: هوشی
نویسنده: حالا
۹ مهر ۱۳۹۱
مایماخ

 
۱
بالا
۰
پایین
دیونه
خل
خیلی مایماخی
خیلی دیونه ای
واژه های مرتبط: خل دیوونه
۱۵ مهر ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!