فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سفک گوشین گویروقو
محل رواج: زنجان بخصوص ابهر

 
۲
بالا
۶
پایین
معنای لغوی : دم گنجشک دیوانه ، در معنی به فردی گفته می شود گه روی هرچی ابله و زبان نفهم است سفید کرده !
دبیر ریاضی سال چهارم دبیرستان : 2+2=4
دانش آموز :ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
معلم خطاب به دانش آموز : سفک گوشین گویروقو
واژه های مرتبط: گامماز اشک گودوخین بالاسو
۱۲ شهریور ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!