فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شیکر خوردن

 
۲
بالا
۱
پایین
1-همان شکر خوردن ، 2-جمله ی مودبانه و استرلیزه شده ی گه خوردن ، 3- زر زیادی زدن ، 4-حرف مفت پراندن و... و... و...
-آقا اینا بیت الماله گنا داره !
-چی گفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نشنیدم! حالا واس من زبون درازی می کنی؟!
- نه آقا من خر کی باشم ! شیکر خوردم آقا ! شما به کارتون برسین!
واژه های مرتبط: خیلی چیزا!
۱۲ شهریور ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!