فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کتاب دعا
محل رواج: اصفهان

 
۱۲
بالا
۵
پایین
کارتِ بازی
برای اشاره غیر مستقیم به ورق بازی اشاره می شود.
-خب چهار نفر شدیم وقت دعا رسیده...
-پس بیار اون کتاب دعا رو!

واژه های مرتبط: ورق کارت بازی
نویسنده: دونقطه دی
۱۰ شهریور ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!