فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مونا

 
۱
بالا
۷
پایین
به معنی من و اونا.یعنی یا من یا اونا
مثلا من از یکیشون خوشم میامد ولی باید بین اون ودوساتم یکیو انتخاب میکردم.دریک کلام باید براش بجنگی.
واژه های مرتبط: ماندانا
۱۰ شهریور ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!