فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لسان الغیب
محل رواج: دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

 
۱۲
بالا
۳
پایین
لسان الغیب بالاترین درجه ایست که یک "کی ال" به آن نائل می شود.

رجوع شود به "کی ال"
http://www.farsishahri.com/index.php/dictionary/word/4553
طرف اینقدر دیگه واسه دختره کی الی کرده رسماً به مقام لسان الغیب نائل شده!
نویسنده: Jk
۵ شهریور ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!