فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پسر خاله شدن

 
۷
بالا
۳
پایین
صمیمی شدن؛وقتی کسی از شما درخاست کار یا چیزی می کنه ک فقت واسه نزدیکان انجام میدین
البته تازگی ها طرفداران تساوی حقوق زن(فمنیست های عزیز)دختر خاله شدن رو هم ب کار می برن!!!!!!!!!!
روزبه:سامان
سامان:چیه
روزبه:سامان جون
سامان:چته؟
روزبه:سامان جونم
سامان بنال ببینم چ مرگته؟
روزبه:فردا خونه ای؟
سامان:آره
روزبه:میشهماشینتو وردارم؟
سامان:واس چی میخای؟
روزبه:ماشینم خرابه میخام خونواده زنمو ببرم بیرون.......
سامان پس از چن ثانیه فکر عمیق:چکارت کنم باشه
روزبه:سامان جون
سامان دیگه چ مرگته
روزبه:میشه کارت سوختتم بدی؟
سامان بدون فکر کردن دیگ پسر خاله نشو
واژه های مرتبط: صمیمی شدن
نویسنده: neo.raper
۲۴ مرداد ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!