فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مغز فندقی

 
۸
بالا
۳
پایین
کنایه از آدم کم عقل. کسی که بدون فکر کاری را انجام می دهد.
هی "مغز فندقی" روغن و آب که با هم قاطی نمیشه.
واژه های مرتبط: کله پوک
نویسنده: سینا
۱۰ مرداد ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!