فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لاش زدن

 
۱۰
بالا
۲
پایین
لاشخوری کردن
معمولا برای افرادی استفاده میشود که خوراکی های دیگران را در کسری از ثانیه لاشخوری میکنند !
-بهروز ساندویچ خریدی؟
-آره ولی صداشو در نیار...الان اون مجید میاد لاش زنی !

زنگ تفریح.حیاط مدرسه:
-گشنمه نافرم...هیچ کی هم هیچی نداره بریم لاش بزنیم !
واژه های مرتبط: لاشخور
نویسنده: Amsterdam
۵ مرداد ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!