فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

عروس

 
۱۸
بالا
۵
پایین
محور سفیدپوش شادی‌های شب عروسی. زائل‌کنندۀ مردانگی. دختری که صدای بوق ماشین‌ها برای سوار کردنش نیست. در آن شب تعداد نامشخصی پسر به خاطر نرسیدن به او افسرده می‌شوند. مدتی بعد، پسری که به او رسیده است نیز به جمع افسردگان افزوده می‌شود.
یالا، یالا، عروسو ببوس یالا.
واژه های مرتبط: بوق ازدواج عروسی زن مرد
نویسنده: دلقک
۳۰ تیر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!