فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

عشق

واژه روز در۲۲ دی ۱۳۹۲

 
۴۴
بالا
۲۹
پایین
حقۀ طبیعت برای وادار کردن دو نفر به تولیدمثل.
- عشق بین ما بیداد میکنه.
- بچه تان کی به دنیا میاد؟
واژه های مرتبط: تولیدمثل
نویسنده: دلقک
۲۸ تیر ۱۳۹۱
عشق

 
۱۱
بالا
۵
پایین
احساسی که از عدم تجربه «گرسنگی» ناشی میشود
گشنگی نکشیدی تا عشق و عاشقی یادت بره
واژه های مرتبط: معاشقه عشق بازی
نویسنده: داش رضا
۲۵ دی ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!