فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جنس خراب

 
۶
بالا
۳
پایین
جنس که در مفهوم لغوی اش به ماهیت، و نوع متمایز کننده اش از دیگران اشاره دارد.
خراب هم که صفتی است با معانی نامرغوب، یا اصطلاحا چیزی که از کارکرد اصلی اش ساقط شده.
این ترکیب اگر به صورت جنسِ خراب (موصوف صفت) خوانده شود یعنی شیئ که کارکردش را از دست داده.
اما در معنای کوچه بازاری امروزی اش برای انسان بکار می رود، به مفهوم : آدم بد ذات، یا کسی که ذات و فطرت بدی دارد.
برای اشیا و ابزار: جنسش خرابه : کیفیت آن بد است. نامرغوب است
برای انسان :طرف جنسش خرابه : آدم بد سیرتی است یا بد ذات است
واژه های مرتبط: بدجنس
نویسنده: شهاب
۲۷ تیر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!