فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سِی ناموسَن
محل رواج: قشر کوچه بازاری شیراز و اونورا

 
۱۳
بالا
۳
پایین
سِی در گویش شیرازی همان "نگاه کن" یا "ببین" در دیگر گویشهاست. درمواردی که شخصی از شخص یا کار یا حرکتی، مقداری خشمگین، متحیّر یا کلافه میشود که در اینصورت ناموس فرد مقابل را به گرو میکشد. دقیقا" مثل عبارت "ببین تو رو خدا !!" (تقریبا" نوعی قسم که فرد را منصرف از انجام عملی یا حرفی کنند)
سی ناموسن با تلفظ (Sey Namoosaan) با حالت تحیّر زیاد، خشم و کمی سئوالی طوری به زبان می آید که "و" و کسره "س" مقدار کمی کشیده شود.
مثلا" شخصی در حال رانندگی است که شخص دیگری بدون راهنما و علامت جلوی او دور میزند. در این حالت با مقداری خشم و تحیّر میگویند "سی نامووسن!!" = در دیگر گویشها "ببین تورو خداا !!"
واژه های مرتبط: سِی
۲۴ تیر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!