فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لکنه
محل رواج: شیراز و اونورا

 
۳
بالا
۰
پایین
کسی یا چیزی که دارای صفات ظاهری زشت و اغراق امیز باشد . قلمبه سلمبه
_عروس بهجتو دیدی؟
_نه چیطو؟
_خدا نصیب نکنه خیلی لکنه هست
واژه های مرتبط: کلم کویی
نویسنده: پروین
۱۰ تیر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!