فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سكینه سلطان
محل رواج: شابدالعظيم

 
۷
بالا
۰
پایین
فردی با مشخصات زیر

بد ریخت
دیوانه
سه چهار تا خال رو صورت اندازه پیتزا خانواده
ابروان اندازه جاده هراز
شكمی به اندازه دیگ أش پزون شمسی خانوم

بقیه اش رو خودتون حدس بزنین 
چه خوشگل شدی با این مانتو اینهو سكینه سلطان شدی
واژه های مرتبط: شمسي خانوم
نویسنده: Kdavid
۹ تیر ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!