فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

نارگیل
محل رواج: مشهد - آریو مصلی نژاد

 
۹
بالا
۳
پایین
بی مزه ، خُنُک
به کسی گفته می شود که بی اندازه بی نمک است و همیشه تمام همت و تلاش خود را در جهت خنداندن دیگران می کند و ناکام می ماند ....

می تواند جوابی باشد در مقابل یه شیرین کاری...
1. رضا نارگیل نشو دیگه خواهشا ....
2. ( با صدای بلند ) نارگــــــــــــــــــــیل ....
3.باز این نارگیل شد ....
4. ( بعد از یک جک تکراری و بی مزه ): هه نارگیل
واژه های مرتبط: بی نمک خنک بی مزه
نویسنده: injaneb
۲۱ خرداد ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!