فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

بـبـیـن کـارادا !!
محل رواج: اصفهان

 
۱۵
بالا
۸
پایین
ببین کارهاتو، ببین چیکار میکنی؟ ببین چه خرفهایی میزنی
مریم یک کار اشتباهی میکنه یا خرابکاری میکنه، ستاره بهش میگه ببین کارادا!! معمولا به شوخی هم استفاده میشود. به معنی اینکه از دست تو، ببین چیکار میکنی؟
واژه های مرتبط: ببین اخلاقدا
نویسنده: باران بهاری
۱۲ خرداد ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!