فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شومبول دودولتم

 
۲۳
بالا
۷
پایین
یه چیزی تو مایه های قربونت برم و فدات بشم و دورت بگردم و اینا.
بعضیهام بجای کوچیکتم و غلامتم و اینا استفاده میکنن.مخاطبشم پسران و من بیشتر از دخترای گنده لات محل شنیدم !!!
پسره:عصر اومدی پیشم گردنتو م ی خ و ر م !!!
دختره:آخخخخخخخخ شومبول دودولتم!!
واژه های مرتبط: دورت بگردم.کوچولوتم
نویسنده: نازلی داف
۲ خرداد ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!