فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کله گوز
محل رواج: دانشگاه بیرجند

 
۴
بالا
۶
پایین
مقدار کم و ناچیز
حسن:داش رضا امتحان چه جور بود؟
رضا:داش خیلی سخت بود فقط کله گوزی تونستم جواب بدم
واژه های مرتبط: خیلی خیلی کم
نویسنده: حسن 67
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!