فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پچول_pacholl

 
۶
بالا
۴
پایین
معنیش همانند اسکول میماند همکنون پچول را رسما به جای اسکل اجایگزین میکنم.
پچول هم معنی نادان و اسکول و احمق است.
a:پاس بده
p:نمیدم
a:ای اسکول پچول تک به تک بودم.
واژه های مرتبط: اسکول_
نویسنده: s.y
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!