فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شهرضاشهرژیان پرور
محل رواج: شهرضا

 
۶
بالا
۲
پایین
شهرضا.شهریه که بعداز1000سال هنوزتوش ژیان سوارمیشن
شهرژیان پرور
واژه های مرتبط: ماشین مدل بالا
نویسنده: آنیتا
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
شهرضاشهرژیان پرور

 
۵
بالا
۷
پایین
شهری که مردمش خیلی ازژیان خوششون میاد
مال کجایی؟
مال شهرژیان های آبی!!!!!!!!!
واژه های مرتبط: ماشین مدل بالا
نویسنده: آنیتا
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!