فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مترو کنار
محل رواج: همه جا و تهران!

 
۱۲
بالا
۰
پایین
بعد از جاری شدن سیل در خطوط 4 متروی تهران نام راه آهن شهری تهران از مترو به "مترو کنار" تغییر یافت.

نامگذاری جدید خطوط متروی تهران
متروی تهران
1.بروبچ شما فردا چجوری میاید سالن؟
اگر بابا ماشین نداد با متروکنار میایم!!

2.مسافرین محترم قطار بعد در بندر "میدان آزادی" پهلو میگیرد!!
واژه های مرتبط: بندر میدان آزادی
نویسنده: مدیرعامل
۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!