فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پریود

 
۱۸
بالا
۳
پایین
در تعریف به حالتی از عادات ماهیانه زنان گفته میشود که در این دوره خانم ها دچار تغییر خلق و خوی شدید می شوند که هم برای خانم ها و آقایان استفاده میشود و در کاربرد معانی زیر را می دهد:
داشتن حالت غیرعادی
بداخلاق بودن
عصبی بودن
رفتار ناپسند عرفی داشتن
بابا این طرف پریوده اصلا ،نمیشه باش حرف زد!
واژه های مرتبط: بداخلاق
نویسنده: مدیر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
پریود

 
۶
بالا
۱۳
پایین
Period به معنی عادت یا دوره ی تناوب.
فیزیک :دورهٔ تناوب به فاصلهٔ زمانی بین دو قلّهٔ متوالی موج (یا بین هر دو نقطهٔ متناظر موج در دو تناوب متوالی) گفته می‌شود. دورهٔ تناوب برابر با عکس بسامد است.
T=1/f
v=f*landa
واژه های مرتبط: پریود
نویسنده: reza
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!