فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کخخه
محل رواج: بابل

 
۱۰
بالا
۳
پایین
هر وقت بخوای به بچه ی کوچیک بگی دستات کثیف میشه، کثیفه، بدرد نمی خوره، برای تو نیست یا گریه میکنه بزور چیزی رو میخواد و ما نخوایم بدیم
بچه کفشات کخخه.
بچه دس نزن کخخه.
واژه های مرتبط: کثیف بدرد نخور
نویسنده: دریا
۲۷ فروردین ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!