فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

عزیزم

 
۹
بالا
۲
پایین
به معنی خر كردن افرادی كه شما به آنها كاری می گویید و آنها انجام نمی دهند
كامران: هومن برام آب می یاری؟
هومن: نه
كامران:عزیزم!!! (با لحن خاص)
واژه های مرتبط: خر كردن
نویسنده: mamal
۱۹ فروردین ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!