فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شوت علی

 
۵
بالا
۳
پایین
گیج و حیران-حواس پرت
خطاب به کیسیکه تو کاراش دقت کافی نداره و هیچ کاری رو درست انجام نمیده گفته میشه
واژه های مرتبط: ببو گیج علی
نویسنده: c-A
۱۴ فروردین ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!