فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شزم

 
۹
بالا
۱
پایین
قدیما یه برنامه کودک بود اسم اون یارو قهرمانه شزنم بود...بعد ژانگولر فیلم بود دیه میپرید و میجهیدو از این حرفا. میگفت شززززم
حالا رو همون حساب یارو یهو جو بگیرتش هیجان در کنه از خودش بپر بپر کنه بش میگن بیا دوباره شد شزززم!
جوات: (تا همین دودقه پیش ولوو بوده رو زمینا) بجنبین بروبچز الان صاحاباش میان تحویل بگیرن مکانو...بجنبین بپاکونین محیطو
بروبچز: خو حالا چت شد یهو شدی شززم! بیشین سر وقت تمیسشم میکنیم
واژه های مرتبط: شزن
نویسنده: اجدرخان
۴ فروردین ۱۳۹۱
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!