فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پاچیدن
محل رواج: بكس ما!

 
۹
بالا
۲
پایین
یعنی خود را نشان دادن، شهلا شدن! به طوری كه همه با كار یا ظاهر او كیف كنند!
یا فراوانی یكی از خصوصیت ها، مثل هنر و زیبایی و پاچه خواری و ...
- شبنم چه خوشگل كرده!
- آره بابا پاچیده

-چه جیگر شدی، پاچوندیاااااا!
واژه های مرتبط: جيگر شهلا شدن
نویسنده: مهسا
۱۵ اسفند ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!