فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کف‌اش آفتاب دیده

 
۱۶
بالا
۲
پایین
{تمامیِ کلماتِ مربوط به خودرو، در موردِ داف هم معنی‌ می‌شوند. }
در موردِ خودرو:
به معنیِ آن است که ماشین چپ کرده و سقفش آسفالت شده.

در موردِ داف:
دافی را گویند که به یقین، عوام‌الناس آگاه باشند که لنگش هوا رفته است.
ـ عنیتا چجوریاس؟ برم تو کارش؟
ـ نه بابا، کف‌اش آفتاب دیده.
واژه های مرتبط: لنگ‌اش هوا رفته
نویسنده: یه آقایی
۱۴ اسفند ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!