فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کی تو رو ریده؟

 
۲۳
بالا
۴
پایین
در هنگام ِ زایمان، عموم ِ افراد از محلِ مشخصی در بدنِ مادر، خارج می‌شوند؛ و اما برخی هستند که از بدوِ تولد، ان بوده، و از سوراخِ متناظر با خود، صادر می‌شوند.
این اصطلاح در مواقعی استفاده می‌شود که ان بودنِ یک انسان را، از اعمــــاق وجودتان حس می‌کنید.

البته این عبارت کاربرد کاملا متفاوتی نیز دارد. در مواقعی که گوینده از همه جا بی‌خبر است، این جمله همراه با شکسته‌نفسی، برای آگاهی از اوضاع پرسیده می‌شود. (مثالِ دوم)
مثال اول:
ـ کجایی پَه؟
ـ چهل دیقه دیگه می‌رسم.
ـ عنتر قرار بود نیم ساعت پیش اینجا باشی. کی تو رو ریده آخه؟

مثال دوم:
ـ من کی‌ام؟ اینجا کجاس؟ کی منو ریده؟
واژه های مرتبط: ان ریدن عن
نویسنده: یه آقایی
۱۴ اسفند ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!