فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

میدون گاج
محل رواج: تهران، قشرِ محصل

 
۱۷
بالا
۳
پایین
طیِ چند ماهِ گذشته، انتشاراتِ گاج با نصب بیلبوردهای عظیمی، کلن زده ریده توی میدون انقلاب و ازون جایی که دیگه اون بسیجی‌های مستضعفِ تفنگ به دست وسطِ میدون نیستن، و فقط نمادهای استکبارزده‌ی فراماسونری وسطِ میدون سبز شدن، اسم این میدان به میدانِ گــاجِ اسلامی تغییر یافته است.
ـ کِی کجا؟
ـ ساعت 8 میدون گاج.
واژه های مرتبط: به گاج رفتن
نویسنده: یه آقایی
۱۴ اسفند ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!